Coronavirüs, Tarım, Doğa, Değişim, Bağımsızlık ve Sağlık!

 

Köy/İlçe Tarım şirketleri/Yeni nesil modern çiftçilik.

Her Köy/İlçe bir tarım fabrikası olmalı ve vatanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yeri kapsamalı! Sağlıklı sürdürebilir tarım artık çok daha önemli vatanın bağımsızlığı ve sağlıklı nesiller için stratejik öneme sahip. Topraklarımızın kimyasallarla ve yanlış ilaçlamalarla zehirlenmesinin biran evvel dur demeli.

Sağlıklı vatan toprakları ve insanlar için sağlıklı Köy/İlçe tarım şirketleri projesi başladılmalı. Tarım artık köylerde sadece doğal ve organik üretimine dayalı olarak kendi tohumlarımız ve Ata tohumlarıyla yapılmalı. Köy ve ilçelerdeki şehirlere göçü durdurmak ve yaşanılır hale getirmek için insanlar tarım alanında iş imkanı oluşturulması mantıklı ve iktisadi açıdan çok verimli bir çalışma olarak tarihe geçebilir.

Köy ve ilçelerde olan tüm kamu ve özel tarım arazileri üzerinde tarım yapılabilecek duruma getirilmeli.

Kurulacak olan şirketler tamamiyle köylüler darafından özel şirket olarak çok ortaklı kurulmalı ve profesyonel özel sektör mantığı ile yönetilmeli. Ortaklar aynı zamanda işçi olarak kendi şirketlerinde çalışarak geçimini sağlamalı. Her köyün tek şirketi olacak ve farklı uzmanlık bölümlerinden oluşaçak, şekilde planlanmalı herkes kendi uzmanlık alanında çalışmalı ama imece usulü yardımlaşma olmalı.

Modern tarım konusunda Ünivesiteler, devlet kurumları köylülerin önünü açmalı eğitim vermeli gerekirse okullar kurmalı.

Köy şirketleri etrafdaki diğer 7 köy ile ortak hareket edecek sistemler kurmalı. Örnek olarak ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması konusunda birlik içinde olmalı ve 7 köy ortasına kurulacak işleme ve paketleme tesislerinde köylerin ürünleri ortak satışa sunulacak hale getirilmeli. Tesislerin, paketleme ve işleme fabrikaları şirketler ortak olarak kurmalı ve devlet kurumları projeleri her alanda desteklemeli. Köy şirketleri kendi bölgelerinde olan özel ürünleri için kendi markalarını oluşturmalı ve marka değeri yaratmalı.

Tüm kurulan işletmeler, paketleme fabrikaları çok amaçlı hizmet edecek şekilde oluşturulmalı ve tam verimlilik temel alınmalı.

Unutmayalim ki Türkiye Avrupa ve Eurasya bölgesini besleyecek tarım alanlarına sahip

Ürünlerin tanıtımını pazarlamasını ve satışını köy şirketler aracısız olarak markalara, gıda fabrikalarına, paketme şirketlerine marketlere gıda toptancılarına kendileri yapmalı. Ziraat odaları ve ticaret odaları köylerin gelenekselliğini kaybetmeden modern tarım nasıl yapılaçağına dair şirketleri direk eğitmeli desteklemeli bilimin ve doğru bilginin ışığında devamlı uygulamalarda yanlarında olmalı. Hatta her 7 köyden sorumlu ziraat mühendisleri olmalı şirketleri devamlı desteklemeli.

Tüm köy şirketleri ortak hareket etme noktasından birbirine stratejik bağlanmalı tüm vatanın her köyünde faaliyete geçirilerek tüm köyler tarım fabrikalarına dönüştürülerek Türkiye´yi modern sağlıklı tarımın merkezi haline getirilmeli.

Tarım varsa sağlıklı ve refah içersinde sürdürebilir bir hayatımız olacak yoksa bizi hastalıklı bir hayat bekliyor.

i

Perakende´de raflarda olan ana gıda ürünleri bitti. 6 ayda satılan ürünler 2 hafta içinde eridi.
Mesaj Gönder