ATGPP

Avrupa Türk Gıdacılar & Perakendeciler Platformu


Facebook sayfamızı incelemek için tıklayın!


Hep birlikte, Avrupa Türk gıda sektörünün geleceğini şekillendirmek ve sürekliliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Platformumuz, sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmek, vizyon oluşturmak ve Avrupa Türk gıda sektörünün gelecekte hak ettiği konuma gelmesini sağlamak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur. Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, Avrupa'da gıda sektörü ve perakendesi ve buna bağlı olarak çalışan sektörlerdeki Türk firmalarını organize yapı içinde, kurallı ve sistematik gelişmelerini tamamlamış güçlü markalar haline getirmek amacıyla çalışmaktadır.

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, gönüllülük esasıyla Avrupa'nın tamamındaki Türk gıdacılarını bir araya getirmeyi ve 'eğitim' ve 'vizyon' konuları öncelikli olmak üzere,sektörün gelişimine destek olacak bir çok etkinliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Platform, 50 yıldır sektörde yapılamayanı yapmakla ilgili mücadele etmekte ve bu mücadelesinde, Avrupa'nın bütün ülkelerinden;

Gıda üreticilerine,
Gıda perakendecilerine,
Gıda toptancılarına,
Türk İhracatçılarına
Sektöre hizmet sağlayan tüm şirketlere hizmet vermeyi görevi olarak kabul etmektedir.
Bu düşünceler ile sektörümüzün tüm bileşenlerini,
Platform çatısı altında beraber hareket etmeye, geleceğimizi birlikte organize etmeye, sektörümüze sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Vizyon

Avrupa Türk Gıda sektörünün gelişmesi ve hak ettiği yere ulaşması için; hep birlikte çalışma olanaklarının yaratılması, sektörün gücünün ve potansiyelinin anlaşılması, gelecekte de varlığını gelişerek sürdürebilmesi adına, sivil toplumun diğer unsurları ve kamu otoriteleri ile sektörün tüm bileşenlerinin ticari etkinliklerinin artırılması, teşvik edilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin oluşturulması ile sektörümüze değer kazandıracak.

Misyon

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, sektörün tüm bileşenlerini biraraya getirecek etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmeyi, sektöre vizyon kazandıracak toplantı ve organizasyonların yapılmasını sağlamayı ve desteklemeyi, sektörel eğitim programları, seminer ve paneller ile kongrelerin oluşturulmasını sağlamayı ve desteklemeyi, sektörel araştırma ve raporların hazırlanmasını teşvik etmeyi ve bu amaçla diğer sivil toplum örgütleri ile ve kamu otoriteleri ve üniversiteler ile işbirliği yapmayı, sektörü ilgilendiren yasal çalışmalarda yasa yapıcılara öneriler getirmek ve yardımcı olmayı, sektör bileşenlerinin ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı, sektör şirketlerinin gereksinim duyduğu teknik, yapısal, yasal, idari ve yönetsel konularda bilgi ve deneyim paylaşımlarının geliştirilmesini görevi olarak kabul eder.

İlkeler değerler

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, sürekli gelişim ve öğrenme temelinde hareket eder. Yaratıcılık ve inovasyon için gerekli oluşumları destekler. Ekip çalışması ve işbirliğine inanır. Avrupa Türk Gıda sektörünün geleceğine olan inancı ile sektörün tüm bileşenlerine destek olur. Sektörün gelişimi için çalışır ve tüm bileşenler ile adil, akılcı ve iyi niyetli ilişkiler kurar. Sektörle ilgili yasal mevzuatın geliştirilmesi ve sektörün kamu otoriteleri tarafından doğrudan muhatap alınması için sektör dinamikleri ile birlikte hareket eder. Sektörün her alanındaki sorunların giderilmesi ve sektör şirketlerinin doğru ve düzenli şekilde büyümeleri için çalışır.

Amaçlar

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, sektörün gelişimi için aşağıda ki hedeflere yönelik çalışmaktadır.
1. Sektörün tüm bileşenlerini, Platform çatısı altında birleştirerek, birlikte çalışma, işbirliği ve geleceğimizi birlikte şekillendirmeyi sağlamak.
2. Sektörümüzün büyüklük ve gücünü ortaya koyarak, birlikte daha da güçlü olduğumuzu göstermek.
3. Kamu otoriteleri karşısında sektörümüzü temsil edecek bir muhatap olarak
konumlanmak. ve yasal mevzuatın geliştirilmesini sağlamak.
4. Sektörün ortak sorunlarına yine ortak çözümler geliştirerek bu çözümlerin
uygulanması için teşvik edici olmak. 5. Avrupa Türk Gıda sektörünün markalaşmasını, kurumsallaşmasını ve sürekli gelişimini sağlayacak çalışmalar yürütmek.
6. Sektörün bilgi eksiklerini giderecek şekilde, araştırma kurumları, üniversiteler, yayın kuruluşları , fuarlar, kongreler ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri oluşturmak.
7. Perakendeciliğin özellikle gençlerimiz açısından kalıcı bir meslek olarak seçilebilmesi ve sektörün kalifiye ya da ara eleman olarak insan kaynakları gereksinimlerine yönelik çözüm ve projeler üretmek.
8. Sektör bileşenleri arasındaki ticari işbirliğinin moral değerlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve karşılıklı uyum, güven ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
9. Perakendeci, toptancı, üretici ve tüketicinin, sektörümüzün gelişmesinde ortaya koyacakları katkıları uyumlaştırarak, hepimizin sürekli kazandığı bir ticari ve kültürel alanın yaratılmasına çalışmak.
10. Platform amaçlarına ulaşmak için gerekli durumlarda diğer organizasyonlar ile işbirliğine gitmek ve yapılara katılmak, temsilci göndermek, derneğimize katılımları şekillendirmek, temsilcilikler açmak ya da temsilciler tayin etmek.
11. Üyelerin arasında ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel işbirliği ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi için zemin hazırlamak.

Etkinlikler

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, amaçlarına ulaşmak adına aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek için çalışır.
1. Avrupa Türk Gıda sektörü bileşenleri ile biraraya gelinecek toplantılar ya da ikili görüşmeler düzenlemek.
2. Kamu otoriteleri ve diğer sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma görüşmeleri yapmak.
3. Sektör bileşenleri için çalışma grupları oluşturmak. Perakende çalışma grubu, üretici çalışma grubu, toptancı çalışma grubu ve benzeri gruplar oluşturarak sektörel sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılmasına yönelik platformalar yaratmak.
4. Sektörel organizasyonlar ile sektör üyelerinin birbirleri ile tanışmasını sağlamak.
5. Sektörel eğitim programları düzenleyerek, sektörün her düzeyde bilgi gereksinimi için çalışmak.
6. Avrupa Türk Gıda sektörü hakkında araştırmalar ve raporlar üretmek ya da üretilmesini teşvik etmek.
7. Konferans, panel, seminer, fuar ve sempozyumları izlemek ve/ veya düzenlemek, böylece üyelerimiz arasında ki sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik bağları geliştirmek.
8. Platform Sosyal medya üzerinden tüm faaliyetlerini yayınlamak ve şeffaf bir sivil toplum örgütü olarak sektörel gelişmeleri üyelerine ve takipçilerine duyurmak.
9. Sektörel geziler ve ziyaretler organize ederek sektör yöneticileri arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlamak.
10. Avrupa Türk Gıda sektörünün ilişki içinde bulunduğu ülkeler ile sektör arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması ve daha düzenli hale getirilmesi için başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler ile işbirliği ve çalışmalar gerçekleştirmek.
11. Uluslararası, ulusal ve sektörel basın yayın organlarında bilgilendirmeler yaparak Avrupa Türk Gıda sektörüne yönelik ilginin artmasını sağlamak.
12. Avrupa genelinde şube ya da temsilcilikler açmak ve daha güçlü bir sektörel örgütlenme için çalışmak

İşbirlikleri

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, amaçlarına ulaşmak adına aşağıdaki işbirliklerini gerçekleştirmek için çalışır.
1. Üniversite, akademi ve gerek kamu gerekse özel eğitim kurumları ile sektörel gereksinimler doğrultusunda bilgi üretimi ve eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirir.
2. Düzenleyici ya da denetleyici kamu otoriteleri ile sürekli ve düzenli iletişim içinde olunacak şekilde formal statüde işbirliği süreçleri yaratır.
3. Diğer sivil toplum örgütleri ve Uluslararası meslek örgütleri ile karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortak çalışma alanlarında faaliyet göstermek üzere işbirliğine gider.
4. Sektör ile ilgili, yayınlar, araştırma kurumları, fuar, organizasyon, kongre ve benzeri hizmetleri sunan şirketler ile özel projeler geliştirme amacı ile işbirlikleri kurar.
5. Tüm basın kuruluşları ile etkili ve sürekli bir iletişim içinde olunacak şekilde, bir basın birimi kurarak, kamuoyunu aydınlatacak bilgilerin paylaşılacağı ve medya kuruluşlarında sektörün tanıtımı için gereken faaliyetlerin sürdürüleceği düzenli bir işbirliği modeli oluşturur.
6. Üyeleri arasında ki her türlü işbirliğinin geliştirilmesi için özel iletişim alanları yaratır.

Eğitim

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformu, sektörel eğitim programları düzenler, aşağıda bu programların başlıklarını bulabilirsiniz.
1.Perakende sektörü eğitim programları
1.1. Perakendeciliğin gençler arasında bir meslek olarak kabul görmesi için genel perakendecilik eğitimleri.
1.2. Perakende işletmeleri çalışanları için mesleki gelişim eğitimleri
1.3. Perakende yöneticileri için özel eğitim programları
1.4. Perakende mevzuat eğitim programları Eğitim
2.Gıda sektörü eğitim programları
2.1. Gıda sektörü teknik eğitim programları
2.2. Gıda sektörü yönetsel eğitim programları
2.3. Gıda mevzuatı eğitim programları
3.Genel eğitim programları
3.1. Yönetim
3.2. Satış ve Pazarlama
3.3. Logistik
3.4. Bilgi Teknolojileri
3.5. İnsan Kaynakları
3.6. Dış Ticaret
3.7. Uluslararası Mevzuat

Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler platformuna, perakendeci, üretici, toptancı ya da sektöre hizmet veren diğer alanlarda faaliyet gösteren herkes üye olabilir.

Platforma üye olarak, Avrupa Türk gıda sektörünün geleceğini şekillendirmek ve sürekliliğini sağlamak için hep birlikte gerçekleştireceğimiz güç ve gönül birliğinin bir parçası olmanızı diliyoruz. Avrupa Türk Gıdacılar Derneğine katılın, gücünüzü katlayın!

Unutmayın,
BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
İletişim: Volkan Aydın Mobil: 0049 177 335 35 02

Benimle iletişime geçmek için
aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Mesaj Gönder