Farkında Olmadığımız Gıda Alanındaki Gücümüz

 

Dünyanın gelişmiş, zengin ülkelerinde yeme alışkanlıkları ve yemek kültürü son yıllarda çok hızlı bir değişim içerisinde gelişiyor.

Değişim, gelişim ağırlıklı olarak Avrupa coğrafyasında oluyor, yani bizim de içinde olduğumuz ve ağırlıklı olarak biz Türklerin yoktan oluşturduğu (Manevi anlamda bir ifade değildir) yarattığı ve geliştirdiği Etnik Gıda Sektörü direk olarak bizim de içinde olduğumuz Avrupa Türk Gıda sektöründe oluyor!

Artık Avrupa´da ulusal yemek kültürlerinden daha çok etnik, İnternational ürünler kendilerini tüm ülkelerde ciddi şekilde gösteriyor ve ulusal yemeklerden daha çok ilgi görüyor.

Ev dışı tüketimde başlayan bu gelişme artık mutfaklarda da kendini ciddi şekilde hissettiriyor.

Ve bu değişim en çok biz Avrupa Türk gıdacıların yararına olacak şekilde gelişiyor.

İstenilen ürünler

rağbet gören ürünlerin pazarlanması,

satılması,

tedarik edilmesi,

üretilmesi konusunda hem kendi ülkemiz olan Türkiye´de hem de diğer ülkelerde en çok Network sahibi olan, ürünlerin alınıp ve satılması konusunda en iyi bizleriz.

Etnik ürün konusunda 50 yılla dayanan bir tecrübenin içinde olmamız bizim dünya gıda pazarında daha çok pay almamız için temel oluşturuyor!

Sektörümüz içinde olanların birbiri ile olan hem sosyal hem de stratejik olarak ilişkilerini geliştirmesi artık elzem olmuştur!

Var olduğumuz alanları sağlamlaştırmak ve daha çok geliştirmek adına, Avrupa, Türkiye, Kanada, Amerika, Avustralya cevrevesinde ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm alanları kapatacak şekilde ticari ilişkilerin ve ürünlerin bir yerden başka bir yere satılması konusunda birbirinden yararlanacak şekilde organize edilmesi artık hayati önem taşımaktadır.

Tüm yukarıda sağdığım ülkelerde zaten varız ve etnik alanda, İnternational ürün alanında en iyi payı alabilecek durumdayız.

Burada yapılması gereken en önemlisi, iş ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve profesyonel anlamda hareket edilecek hale getirilmesi.

Tüm bu çalışmalarda en çok görev alması gerekenler

Marka sahipleri,

Distribütörler, Toptancılar ve üreticiler olduğunu düşünüyorum. Var olan yerimizi güçlendirmek ve var olan tehlikeleri beraber bertaraf etmek adına kendileri bunu yapmalılar. Artık hiç kimse ben oldum bana bir şey olmaz diyemez gıda sektöründe olan gelişmeler ve Avrupa Türk gıda pazarından başkalarının pay alma çalışmaları daha profesyonel hal almaya başladı bunun farkında olmamız gerekli.

Var olan gücümüzün değerini bilme ve gelecekte de bizim güçlü kalmamız ve olmamız adına tüm herkesi bir şeyler yapmaya çağırıyorum.

Unutmayalım mücadelesi verilmeyenler zamanla başkalarının olur!

#Avrupa Gıda Sektörü#Ticaret#Etnik Food# Türk Gıda#İhracat#Avrupa İhracat#Avrupa gıda pazarı# Avrupa 'ya İhracat Nasıl Yapılır# Avrupa Türk Gıda Sektörü# Almanya Türk marketleri# Fransa Türk marketleri#Hollanda Türk marketleri# Avusturya Türk marketleri#Belçika Türk marketleri#

i

Dünyanın gelişmiş, zengin ülkelerinde yeme alışkanlıkları ve yemek kültürü son yıllarda çok hızlı bir değişim içersinde gelişiyor.
Mesaj Gönder